Tøffelogo

Om oss

Tidlig på 90-tallet ble det på Trosvikstranda dannet et miljø for å ivareta eldre båter. Trebearbeidingsmaskiner ble anskaffet og verkstedlokaler ordnet i et av de nå revne bygg på Trosvikstranda. I 1996 ble Fredrikstad Fartøyvernsenter(FFVS) etablert som en videreføring av dette miljøet.

I 1998 ble et annet båtmiljø dannet. Nedre Glommen Veteranbåtlag er den delen av FFVS som har konsentrert seg om større stålfartøy og har tilhold på Hauge på Rolvsøy. En av båtene som snart igjen er sjøklar er slepebåten KJELL. Bygd vem FMV i 1891 og er søsterskip med mye omtalte FIX. Slepebåten Furu som er byd i 1896 tilhører også her.

1 1999 ble Motorvernlaget Tøffe etablert som en del av Fredrikstad Fartøyvernsenter, men uten fast tilholdssted. Håpet var da et verksted og en drøm om et utstillingslokale.

I 2000 ble kontrakt med Fredrikstad museum om leie/lån av IDEAL mek. verksted på Trosvikstranda undertegnet, og verkstedvirksomheten kom i gang. Tøffe har nå en samling på ca 120 motorer hovedsakelig produsert i Fredrikstad-distriktet, som sannsynligvis er det området i landet som har produsert flest mindre bensindrevne båtmotorer. Tøffe kjenner nå til 17 ulike fabrikatmerker som er produsert her.

Siden rivingen på Trosvikstranda har mye av FFVS ressurser vært brukt til å finne nye lokaler. Så endelig i mai 2006 ble en kontrakt med Fredrikstad kommune undertegnet om leie av Ringverven ved Vaterland. Dette bygget gir muligheter for utstillingslokale, trebearbeidingsverksted, klubbrom og arkiv/kontor. Vedlikeholdet av huset er FFVS sitt ansvar og dugnadsinnsatsen er allerede stor. Motorvernlaget Tøffe vil fortsatt ha verksted på IDEAL mek. verksted.

FFVS er en idealistisk stiftelse og har mange engasjerte ildsjeler som legger ned en stor innsats for å bevare deler av vår båthistorie. Nå håper vi aktiviteten vil øke både blant de som ønsker å jobbe med båt og motor.

Har du lyst kan du komme og se vår aktivitet på onsdager kl. 18.00-21.00 på Ringverven.

Har du en motor, båt eller utstyr av eldre dato du tror kan være av interesse for FFV, eller har lyst til å bli medlem, så ta kontakt.

Som medlem vil du få dele vår erfaring på vedlikehold av både motor og båt fra de minste til ganske store. (Slepebåten Furu er 93 fot eller 28,5 meter.)